Zmena odkazu v Breadcrumbs

V téme The7 som sa stretol s problémom, kedy sa v ‘breadcrumbs’ zobrazuje link na nesprávnu stránku.

Môžeme to opraviť pridaním funkcie do functions.php (v adresári s témou).

add_filter( 'post_type_archive_link', function ( $link, $post_type ) {

	if($post_type == 'dt_portfolio' ) {
		$link = get_permalink( 189 ); //id stránky, na ktorú chceme odkazovať
	}

    return $link;

}, 10, 2 );