Pflogsumm – štatistiky mailservera

Pflogsumm je šikovný nástroj na analýzu logov nášho Postfix mailservera.

apt-get update
apt-get install pflogsumm

Na zobrazenie analýzy za predošlý deň spustím

pflogsumm -d yesterday /var/log/mail.log

Ak si to chcem trochu zautomatizovať a každé ráno si nájsť prehľad o aktivite mailservera v poštovej schránke, nastavím si CRON

crontab -e

a pridám:

# POSTFIX stats pflogsumm
59 23 * * * /usr/sbin/pflogsumm -u 5 -h 5 -d today /var/log/mail.log | mail -s "Postfix Report z `date`" adresa@domena.tld

Týmto spôsobom sa mi každý deň, tesne pred polnocou, vygeneruje záznam o činnosti na mailserveri a odošle sa na požadovanú mail adresu

Similar Posts