V dobe, keď má prístup na internet viac ako 50% populácie, je kvalitná webstránka pre firmu, ktorá chce udržať krok s konkurenciou, nevyhnutnosťou. Ak ešte nemáte web stránku, prečítajte si ako to prebieha v základných krokoch.

Postup vytvorenia web stránky

Prvým krokom je analýza predstáv a cieľov zákazníka, ktorá je úzko prepojená s analýzou stránok konkurenčných firiem – čo konkurencia ponúka, v čom byť lepší ako konkurencia a podobne.

Každý klient má aspoň približnú predstavu, ako by mala jeho web stránka vyzerať a čo by mala obsahovať. Po konzultácii s klientom o základných črtách a vlastnostiach jeho web stránky vypracujem štruktúru web stránky a navrhnem grafické riešenie, ktoré bude daného klienta čo najviac vystihovať.

Na koniec, po dodaní textového a grafického materiálu, najlepšie v elektronickej forme, naplním váš nový web požadovaným obsahom.

Počas celej realizácie projektu je web stránka dostupná na testovacej adrese, kde zákazník vidí celý priebeh tvorby a môže do neho zasahovať.

Po odsúhlasení celého webu zákazníkom sa webstránka skopíruje na webový priestor

Pri tvorbe novej web stránky dbám na to, aby dizajn čo najviac vystihoval klienta a jeho pôsobenie na trhu. Zároveň sa snažím dodržať najnovšie trendy a štandardy. Web stránky musia byť prehľadné, ľahko ovládateľné a súčasne prístupné pre každého užívateľa.

Prečítajte si čo by ste mali vedieť, skôr ako oslovíte webštúdio.