V prvom rade by som chcel upozorniť na to, že tento seriál o SEO je určený pre začiatočníkov a laikov, na druhej strane však budem veľmi rád ak naň zareagujú odborníci z radov SEO komunity.

Čítať ďalej:

Anglická skratka SEO (search engine optimization), v našich končinách často krát z neznalosti zamieňaná za nesprávne "search engine optimalization", v preklade znamená optimalizáciu web stránok pre vyhľadávače (ako Google, Yahoo!, Bing a ďalšie). Čo to ale optimalizácia pre vyhľadávače je? A potrebuje to moja firma / web stránka vôbec?

Čítať ďalej: