Čo zahŕňa webaudit:
  • rozbor štruktúry web stránky - navigácia, ovládanie, celková použiteľnosť a prístupnosť
  • zhodnotenie grafického designu, štylistiky textov
  • kontrola validity zdrojového kódu
  • kontrola zobrazenia v najčastejšie používaných prehliadačoch - IE 5/6, Firefox, Opera
  • vypracovanie návrhu na potrebné zmeny a stanovenie približnej ceny